Creditti Factor

Olemme koonneet lyhyen oppaan, josta voit lukea lisää Creditti Factorista; mikä se on ja sen vaikutuksesta esimerkiksi siihen miten pankki arvioi sinua asiakkaana.

Mikä on Creditti Factor?

Creditti Factor antaa sinulle tietoa miten taloutesi jakautuu, sekä kuinka terve ja vahva talous sinulla on. Creditti Factorin avulla voit muun muassa laskea kokonaisvelkasi summan, burrotulosi, käytettavissa olevien tulojesi suhteen sekä kuinka paljon voit saada lainaa.

Tulojesi sekä velkojesi todellinen suhde on yleensä se mittari, jota lainatahot sekä luotonantajat käyttävät arvioidessaan varojasi sekä sitä kuinka vahvana mahdollisena asiakkaana he sinua pitävät. Tutkimme myös yksityiset varasi ja arvioimme käytettävissä olevat tulosi kuin myös mahdollisen saatavan lainasumman.

Pankki ottaa seuraavat asiat huomioon arvioidessaan mahdollista lainanmyöntämistä:

  • Tulot
  • Varallisuus (säästöt, kiinteistöjen arvot, pankkitalletukset)
  • Velat
  • Jaetut velat (esimerksi kiinteistöissä tai autoissa)
  • Ikäsi

Creditti Factor on kaikkien velkojesi summa jaettuna kotitalouden vuosittaisilla tuloilla ennen veroja:

Esimerkki:

Kotitalouden tulot ennen veroja:67 500€
Kotitalouden kaikki yhteenlasketut velat:240 000€
Creditti Factor:3,56

 

 

Onko Creditti Factor terve vai epäterve?

0-1:Erittäin epäterve Creditti Factor
1-2:Epäterve Creditti Factor
2-3:Jokseenkin epäterve Creditti Factor
3-4Jokseenkin terve Creditti Factor
4-5:Terve Creditti Factor
5+:Erittäin terve Creditti Factor

Miten Creditti Factorini arvioidaan?

Kysymykseen ei valitettavasti ole yksinkertaista vastausta. Arviointi vaihtelee pankista toiseen, sillä jokainen pankki arvioi sinut omien kriteereidensä perusteella, mikä johtaa vaihteleviin tuloksiin.

Yleinen käsitys kuitenkin on, että kerroin 3.5 on terve ja tavallinen. Alempia kertoimia pidetään epäterveinä ja sen takia lainan myöntamistä alhaisen kertoimen omaavalle henkilölle voidaan pitää riskinä. Lisäksi pankit usein haluavat, että käytettävissä olevat tulot ovat mahdollisimman suuret.

Pankkien käyttämissä arvioissa voi olla suuriakin eroja. Erot näkyvät esimerkiksi siinä, miten pankit arvioivat velkatekijöitä sekä asuinpaikkaasi, varojasi, työtilannetta, ikää jne. Kaikilla näillä tekijöillä on suuri vaikutus kertoimeesi.

Siksi suosittelemmekin, että otat yhteyttä omaan pankkiisi ja pyydät heitä laskemaan tarkat velkatekijäsi. Meidän tarjoamia laskelmia tulisi pitää arvioina ja tulkita varoen.

Laskelma ja mistä se koostuu

Laskelmat perustuvat pääosin tulotasoosi sekä olemassa olevaan velkaan. Näihin tietoihin pohjautuen annamme sinulle arvion taloudellisesta vakaudesta,mikä perustuu velkakertoimeesi.

Jotta voisimme suojella taloudellista tilannettasi muutamilta yleisiltä riskeiltä, toteutamme stressitestejä liittyen taloudelliseen vakauteesi. Testit perustuvat antamiisi tietoihin tuloista sekä veloista. Testien avulla yritämme varmistaa, etteivät uudet lainat vaikuta haitallisesti taloudelliseen tilanteeseesi ja aseta sinua velkatilanteeseen.

Mallimme on pätevä ja tarkka, sillä se perustuu julkisten laitosten suosimiin tapoihin suojata yksityishenkilön talous.

Laskelmien perusteella annamme sinulle kaksi ehdotusta:

  1. Kuinka paljon voit enintään hakea lainaa
  2. Kuinka paljon sinulla on käytettävissä olevia varoja kuukautta kohden

Ensimmäinen ehdotus annetaan siksi, ettei velkatilanteesi muutu hallitsemattomaksi. Toisen ehdotuksen tarkoitus on varmistaa, ettei päivittäinen kulutuksesi ylitä varojasi.

Sinulle annetaan myös arvosana väliltä A-F. “A” on korkein mahdollinen arvosana, kun taas “F” on matalin mahdollinen. Arvosanan tarkoitus on antaa ajatus siitä, kuinka terveellä mallilla taloutesi on. Arvosana lasketaan monien kertoimien perusteella kuten velan, tulojen ja tietysti Creditti Factorin perusteella.

Vastuuvapauslauseke

Laskelmamme ovat suuntaa antavia ja niihin liittyy epävarmuutta. Suosituksemme ja mallimme perustuvat pääosin julkisten laitosten ehdottamiin stressitesteihin. Monet muutkin tekijät voivat kuitenkin vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseesi.

Koska mallimme ei voi karoittaa kaikkia mahdollisia tapahtumia, suosituksiamme kuuluu käyttää harkiten.

Laskelmamme perustuvat ainoastaan sinun antamiisi tietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että ehdotustemme tarkkuus perustuu yksinomaan täyttämiesi tietojen täsmällisyyteen.